هریوا

دست آورد های هریوا

دست آورد ها

 • مؤسسه تحصیلات عالی هریوا در سال 1393 در حوزه غرب کشور در ولایت هرات شروع به فعالیت نموده و از زمان شروع تا فعل الحال دست آورد های قابل ملاحظه قرار ذیل داشت است.
 • تأسیس پوهنحی های ستوماتولوژی، کمپیوتر ساینس و حقوق و علوم سیاسی.
 • ایجاد لابراتوار کمپیوتر مجهز برای پیش برد کار های عملی پوهنحی کمپیوتر ساینس و سایر برنامه های که به استفاده از کمپیوتر نیاز است.
 • ایجاد کتابخانه عمومی جهت پیش برد تحقیقات و فعالیت های علمی استادان، کارمندان و محصلین و تجهیز آن.
 • اعمار و تکمیل تعمیر دائمی برای مؤسسه تحصیلات عالی هریوا.
 • راه اندازی سیمینار ها و ورکشاپ های علمی برای رشد استادان، کارمندان و محصلین.
 • جذب کدر های علمی به سویه داکتر و ماستر و با تجربه.
 • مجهز ساختن دفاتر کاری و صنوف مؤسسه تحصیلات عالی هریوا با وسایل و ابزار پیشرفته کاری و تدریسی.
 • افتتاح و انتشار مجله علمی هریوا.
 • تأسیس کلینیک تشخیصیه و معالجوی کادری هریوا.
 • تأسیس و راه اندازی کلینیک حقوقی برای محصلین پوهنحی حقوق و علوم سیاسی.
 • فراغت اولین دوره محصلین پوهنحی های کمپیوتر ساینس و حقوق.
 • راه اندازی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی.
 • پیشرفت و ارتقای محیط مؤسسه تحصیلات عالی هریوا و ایجاد فضای سبز مناسب و معیاری.
 • تطبیق و استفاده مواد و کریکلم های درسی مطابق معیار های وزارت تحصیلات عالی.
 • کتابخانه با داشتن بیش از 12000 جلد کتاب شامل 4000 کتاب ریفرانس و 8000 کتاب عمومی و علمی.
 • داشتن لابراتوار های مجهز کیمیا، بیولوژی، پتالوژی، اناتومی، پرستودنتیکس، ترمیم دندان، کاشت دندان و نیز لابرتوار های تحقیقاتی و بیوشیمی.
 • کلینک مجهز کدری شبانه روزی با بیش از 500 مراجعه کننده در روز.
 • قرارداد همکاری با بیش از 5 شفاخانه مطرح در بخش خصوصی و دولتی از جمله شفاخانه لقمان حکیم، شفاخانه مهربان، شفاخانه کیمیا، شفاخانه نور و شفاخانه دولتی.