هریوا

پوهنـځی طب دندان

معرفی پوهنـځی

پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا در سال 1393 هجری شمسی تأسیس گردیده و متعهد به ارائه آموزش های علمی و عملی در بخش طب دندان با استفاده از تکنالوژی جدید و تقدیم کدر های متخصص و مسلکی به جامعه می باشد.

در رأس پوهنحی ستوماتولوژی رئیس آن پوهنحی قرار دارد که به ریاست مؤسسه گزارش ده می باشد. تحت ریاست پوهنحی ستوماتولوژی بخش های معاونیت پوهنحی، مدیریت تدریس، مدیریت اجرائی، آمریت دیپارتمنت پاراکلینیک و آمریت دیپارتمنت کلینیک قرار دارد. در حال حاضر پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه تحصیلات عالی هریوا36 تن استاد دارد که از جمله یک تن آنها دوکتورا، 22 تن آنها ماستر/متخصص و 13 تن آنها لیسانس (پوهاند)می باشند. تعداد محصلین پوهنحی ستوماتولوژی مؤسسه در حال حاضر (1401 ه. ش) به 473تن  محصل میرسد.

دکتور علی رضا شجاعی
رشته تحصیل طب دندان (Stomatology)
آخرین مدرک تحصیل ماستر
سمت رئیس پوهنحی ستوماتولوژی
شماره تماس ۰۷۹۳۱۳۱۰۰۰
ایمیل آدرس Shojaei_1992@yahoo.com

دکتور علیرضا شجاعی

ز دانش بود جان ودل را فروغ ! با آرزوی بهترین تمنیات : از آنجاییکه رشته طب دندان (Stomatology) جزٔ ناب ترین و با ارزش ترین رشته های تحصیلی طبی در سطح جهان مطرح بوده، و نیازاساسی هرجامعه را تشکیل می دهد. محصلان ارجمند ما بعد از سپری نمودن و فارغ التحصیلی ازاین رشته، قادرخواهند بود تا به تداوی امراض مرتبط با این رشته تحصیلی مصدرخدمت برای انسان های نیازمند شوند. من، کدرعلمی واداری با افتخارموظف در دانشکده ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی هریوا مصمم هستیم تا با به کارگیری از منابع انسانی با ظرفیت و متخصص، به تربیه انسانهای متعهد، مجرب وکاردان در عرصه طب دندان بپردازیم، تا از این رهگذر پاسخگوی نیازهای جامعه دراین رشته باشیم. ریاست این دانشکده با داشتن پلان های استراتژیک، برنامه های منظم ارتقای کیفیت تدریس، افزایش سطح دانش علمی وعملی،کارآفرینی، ….. میکوشد تا بستر مناسبی را برای فراگیری علم محیا نماید. من افتخار دارم که منحیث رئیس دانشکده ستوماتولوژی این موسسه در خدمت جامعه علمی و اکادمیک خویش قراردارم وصادقانه تعهد می سپارم که با استفاده ازامکانات وتسهیلات موجود، وهمچنان با فراهم آوری سایر نیازمندی های مورد ضرورت در زمینه فراگیری دانش بیشتروکسب مهارت های مفید ومدرن چی به شکل تیوری وچی به شکل عملی آن برای محصلان باعزت این دانشکده مهیا سازم تا بتوانیم به توکل خداوند جبار(ج) درآینده دکتوران ورزیده وکاردان را تقدیم جامعه نماییم. ومن الله توفیق

دکتر علیرضا شجاعی رییس دانشکده ستوماتولوژی موسسه تحصیلات عالی هریوا

مفردات درسی

ماژول تعداد کریدیت
ثقافت اسلامی 1 3
بیولوژی مالیکولی 1 3
کامپیوتر 2
جنتیک طبی 2
انگلیسی 3
بیوفزیک 1 2
کیمیا طبی 1 1
اناتومی 1 2
هستولوژی 1 2
محیط زیست 1
ماژول تعداد کریدیت
ثقافت اسلامی 2 4
بیولوژی مالیکولی 2 2
2 کامپیوتر 2
فزیک طبی 2
2 انگلیسی 3
اناتومی 2 2
کیمیا طبی 2 2
امبریولوژی عمومی 1 1
هستولوژی 2 2
ماژول تعداد کریدیت
ثقافت اسلامی 3 4
اناتومی سر و گردن 3 4
هستالوژی جوف دهن 3 2
امبریولوژی جوف دهن 2 1
فزیولوژی طبی 1 3
بیوشمی طبی 1 2
پتالوژی عمومی 1 2
میکروبیولوژی عمومی 1 2
ماژول تعداد کریدیت
ثقافت اسلامی 4 3
فزیولوژی 2 3
بیوشیمی 2
پتالوژی سیستمی 2 2
میکروبیولوژی 2
مواد دندان 2
اخلاق طبابت 1
کمک ها اولیه 2
ایمینیولوژی 1
پروستودنتکس 1 2
ماژول تعداد کریدیت
ثقافت اسلامی 5 3
فزیولوژی جوف دهن 3 2
پتالوژی جوف دهن 3 2
پروستودنتکس 3 2
فارماکولوژی عمومی 3 2
داخله عمومی 1 2
جراحی عمومی 1 2
صحت عامه 1
داخله دندان 2
جراحی وجه و فک 1 2
ماژول
تعداد کریدیت
ثقافت اسلامی6 2
پروستودنتکس 3 2
فارماکولوژی دندان 2 2
داخله عمومی 2 2
جراحی عمومی 2 2
صحت عامه 2 1
داخله دندان 2 2
نیورولوژی 2
جراحی وجه و فک 2 2
انستیزی 2
ماژول
تعداد کریدیت
ثقافت اسلامی 7 2
پروستودنتکس 4 2
داخله عمومی 3 2
جراحی عمومی 3 2
صحت عامه 1
داخله دندان (ترمیمی دندان) 3 2
جراحی وجه و فک 3 2
گوش و گلو 2
اطفال دندان 2
طب عدلی 2
ماژول
تعداد کریدیت
ثقافت اسلامی 8 2
پروستودنتکس 5 2
داخله دندان 1 2
جراحی وجه و فک 4 2
اطفال دندان 2
امراض جوف دهن 1 2
رادیولوژی عمومی 1 2
پریودنتولوژی 1 2
ارتودنسی 1 2
انتانی تبرکلوز 2
ماژول
تعداد کریدیت
پروستودنتکس 6 2
داخله دندان 2 2
جراحی وجه و فک 5 2
اطفال دندان 2
امراض جوف دهن 2 2
رادیولوژی جوف دهن 2 2
پریودنتولوژی 2 2
ارتودنسی 2 2
چشم 2
ماژول
تعداد کریدیت
پروستودنتکس 7 2
داخله دندان 3 2
امراض جوف دهن 3 2
پریودنتولوژی 3 2
ارتودنسی 3 2
صحت عامه (اپیدیمولوژی) 1
صحت عامه (روش تحقیق) 1
جراحی عصبی 2
جراحی پلاستیک 2
دندان پزشکی وقایوی 2

دیدگاه و مأموریت

اهداف و ارزش‌ها

چارت تشکیلاتی